• Αρμοδιότητες:

  1. Οργάνωση γραφείου (e-mail, επιστολές, τηλέφωνο κ.λπ.)
  2. Παραγγελίες και παρακολούθησή τους
  3. Παρακολούθηση οχημάτων και ασφαλιστηρίων ομίλου
  4. Αρχειοθέτηση
  5. Παραμετροποιήσεις συστημάτων ERP
  6. Συλλογή / βασικός έλεγχος παραστατικών / διορθώσεις
  7. Περιορισμένες εξωτερικές εργασίες
  8. Επικοινωνία με ξενοδοχεία ομίλου και επίλυση προβλημάτων
  9. Πληρωμές μέσω web banking, ενημέρωση αρμόδιων τμημάτων και παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών
  10. Καταχωρίσεις παραστατικών πληρωμών / εισπράξεων
  11. Δημιουργία πλάνου πληρωμών και εκδόσεις ΕΠΤ
  12. Συμφωνίες πελατών / προμηθευτών
  13. Παρακολούθηση χαρτοφυλακίου
  14. Financial reports
  15. Παρακολούθηση ταμείων ξενοδοχείων ομίλου

  Απαιτούμενα:

  1. Γνώση MS Office (ειδικά Excel σε advanced level, Word, Outlook)
  2. Γνώση ERP προγραμμάτων
  3. Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ (οικονομικού / λογιστικού κλάδου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων)
  4. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  5. Εχεμύθεια, συνέπεια, προσοχή στη λεπτομέρεια
  6. Καθορισμός προτεραιοτήτων
  7. Ιδανικά κάτοχος μεταφορικού μέσου
  8. Ηλικία 24-34 ετών
  9. Βιογραφικά με φωτογραφία
  10. Προϋπηρεσία απαραίτητη (ιδανικά στον τουριστικό κλάδο)
  11. Δυνατότητα άμεσης μετεγκατάστασης

  Προσφέρονται:

  1. Συνεχής εκπαίδευση
  2. Προοπτικές εξέλιξης
  3. 12μηνη απασχόληση
  4. Μισθός ανάλογος των προσόντων
  Location
  Attiki
  Status
  Open